load previous chats
naya
naya.com.np

Sanjib Pandey @sanjib
2018-07-11T11:44:29.344Z

चितवनको परेवाकोट (लोथर माथि) बाट देखिएको राप्ती र लोथर खोला र दुई जिल्लाको मनोरम दृश्य । पर्यटकिय यो क्षेत्रमा हिजो आज आन्तरिक पर्यटनको भिड लाग्न थालेको छ ।
Via:
4
4
Login to comment
Comments
----