चन्द्रागिरी केवलकारवाट चन्द्रागिरी चढेपछी टुप्पोमा रहेको भालेश्वर मन्दीर