कालिकोट जिल्ला ओदानकु-९ स्थित महाबु लेकमा शिब मेला ।