load previous chats
Naya Yatra posted an update
2017-10-13T08:22:51.321Z

url http://m.me/nayanews
हाम्रो च्याट बट, आभा, सँग कुरा गर्नुहोस् !
Via:
1
Liked 0 0
Naya Yatra posted an update
2017-10-08T10:44:34.956Z

url https://naya.com.np/oapp:nn/v:n/post/p1507385465111e48dk
एक सातादेखि भारतीय जेलमा रहेका सीमा बचाउ अभियानका अगुवा देवनारायण यादव शनिवार रिहा भएका छन् ।
Via:
1
Liked 0 0