बेला सम्झेर,

एकान्त बिर्साउन

भेट्न आईपुग्छन्

यी नयाँ पालुवाहरु ।