ऐतिहासिक, धार्मिक, आर्थिक, शैक्षिक ईतिहासका साक्षीहरु सुन्दर चिलँच्व स्टुपाहरु र बौद्ध बिहार l

फोटो:- किर्तिपुर, काठमाडौं ।

Chilancho Baudhha Stupas at Kirtipur, Kathmandu .