खुसी

******

मैले

खुसी हुन

सिकेकी मात्र के थिएँ,

यो खुसी, त्यो खुसी

साना खुसी, ठूला खुसी

र सबै खालका खुसीहरू

चौबिसै घण्टा,

जहाँ पनि

मेरो लागि

मेरै छेउमै

हाजिर हुन पुगे।