गोकर्ण फोरेष्ट रिसोर्टको गल्फ खेल मैदान, जुन ४७० एकडमा फैलिएकोछ । यो दक्षिण एशिया कै उत्कृष्ट मध्येको मानिन्छ ।

The golf course of Gokarna Forest Resort, which is spread over 470 acres. It is considered one of the best in South Asia.