एनसिबिएल-ओडेस-अपांगता भएका बालबालिका कार्यक्रम अन्तर्गत अपांगता भएका बालबालिकाहरुको लागि विभिन्न कार्यक्रमहरु गर्दै आएकोछ । यस कार्यक्रम मार्फत बालिकाहरुको शिक्षा, बालिकाहरुको सशक्तिकरण, जोखिम शिक्षा संचालन, अपांगता भएका बालिकाहरुको १०१ सफलताका कथाहरु प्रकाशित, टुआर्ड द लाईट भिडिओ डकुमेन्ट्री प्रकाशन आदि गरिएको थियो । यो बर्ष पनि यसै कार्यक्रमको निरन्तरता स्वरुप दोलखा जिल्लामा बहिरा बालबालिकाहरुलाई व्दन्दका अवशेषको रुपमा रहेको बिष्फोटक पदार्थहरुको जोखिमको बारेमा सचेत गराईयो । उक्त कार्यक्रममा जोखिमबाट बच्चको लागि उपायहरु बताउनुको साथै ३६ जना बालबालिकाहरुलाई ,जोखिम सचेत सामाग्रीहरु र अभ्यास पुस्तीकाहरु वितरण गरियो ।

The NCBL-WODES Children with Disabilities (CWD) project has been conducting various programs for children with disabilities. Through this program, education , empowerment, risk education, publication of 101 success stories of girls with disabilities, publication of "Towards the Light" video documentary etc. Under the NCBL-WODES-CWDP conducted a EORE program to the deaf children in Dolakha district. This program put efforts to make aware of the dangers of explosives as remnants of conflict. In this program 36 children were distributed risk awareness materials and exercise books. https://fb.watch/juNVWMiSie/