सिन्धुली जिल्ला (Sindhuli district) को दुम्जाबेसी (Dumjabesi)