धादिंग जिल्लाको त्रिपुरासुन्दरी सल्यानकोट भगवती मंदिर, जहां भगवतीलाई ६ महिना यस मंदिरमा र ६ महिना वेसिमा ( सल्यानवेसि) गरिन्छ।