रुकुमको उत्तरी पश्चिमि सिमामा रहेको गोतामकोट गाउं, जसलाई गौतम थरका व्राम्हण को उद्गमस्थल मानिन्छ।