स्यांजा जिल्लाको फेदिखोला को भालु पहाड, भालुपहाड जाने झोलुंगे पुल र भालुको मुर्ति।