पुस्तक

१. क्रियाको रूपतत्त्वका आधारमा नेपालीका भाषिकाहरू (२०५१)

२. ओझेलवारि र ओझेलपारिका साहित्यकारहरू (२०७४)

३. डोने भाषाको इतिहास (२०७५)

४. नेपाली हाइकु परिचय (२०७८)

५. अछामी बोलीको समाजभाषावैज्ञानिक अध्ययन (२०७८)

६. आठपहरिया भाषाको शब्दकोश (२०७८)

७. दिल पौडेलका हाइकुको विश्लेषण र मूल्याङ्कन (२०७८)

अनुसन्धान

१. पुर्बेली भाषिकाको स्वरूप (विश्वविद्यालय अनुदान आयोग)

२‌. डोने भाषाका शब्द सङ्कलन (भाषा आयोग)

३‍. सुदूरपश्चिमको पहाडी क्षेत्रमा बोलिने नेपाली भाषाका भाषिकाहरूको भाषावैज्ञानिक अध्ययन (विश्वविद्यालय अनुदान आयोग)

लेख रचना

१. डोने भाषा र यसका विशेषता

२. नेपाली भाषाका सुदूरपश्चिमेली भाषिकामा बोधगम्यता

३. नेपाली भाषाका सुदूरपश्चिमेली भाषिकामा शब्दतात्त्विक एवम् ध्वनितात्त्विक समानता

४. कर्णाली प्रदेशका भाषिकामा शब्दतात्त्विक एवम् ध्वनितात्त्विक समानता

५. आठपहरिया भाषाका भाषिका

६. जगत् प्रेक्षितका कवितामा राष्ट्रबोध

७. तमसुक कथासङ्ग्रहका कथामा परिवेश

८. निर्मोही व्यासका कवितामा जीवनबोध

९. विश्वामित्रका कवितामा राष्ट्रवादी भावना

१०. नेपालका मातृभाषाको अवस्था

११. डेड सुक्रबिर उपन्यासमा जन्मवाद