पीडितहरुलाई सहायता गर्दा कुन राजनीतिक पार्टीका पक्षघर वा कुन धर्मको पक्षधर भन्ने आधारमा सहायत गर्नु हुँदैन । पक्षपाती रुपले सहयोग गर्नु मानव अधिकार र मानवता बिरोधी कुरा हुन् । त्यसतो कार्यलाई सँधै दुरुत्साहन गर्नु पर्दछ ।