कार्यदलको १० वंुदे सहमति पछि २८ असारमा अर्थ मंत्रालयमा राति १०.२० मा लिईएको तस्विर