The Ban Landmines Campaign Nepal sent a letter to Honorable Agni Sapkota, the Speaker of House of Representatives on 4 May 2021

सम्मानयि सभामुख अग्नी प्रसाद सापकोटाज्यू,

सभामुखको कार्यालय, सिंहदरबार

काठमाडौं ।

बिषयः बारुदी सुरुंग प्रतिवन्ध सन्धीमा प्रवेश बारे

सम्माननीयज्यू,

बारुदी सुरुंग प्रतिवन्ध अभियान नेपाल स्थापना काल देखि व्दन्दको बेलामा समेत बारुदी सुरुंग प्रयोग, उत्पादन, ओसार पसार र भण्डारन नगरियोस भन्दै अभियान चलाउँदै आएकोछ । सन् १९९७ मा बारुदी सुरुंग प्रतिवन्ध गर्ने सन्धीमा विश्वका मुलुकहरुलाई हस्ताक्षर गर्न खुला गरे पछि हालसम्म १६४ वटा राष्ट्रहरुले यो सन्धीको अनुमोदन गरिसकेकाछन् र यो हतियार माथि अन्तराष्ट्रिय रुपमै प्रतिवन्ध भईसकेकोछ । नेपालले पनि यो सन्धीको अनुमोदन गरोस भनेर यो संस्थाले अनुरोध गर्दै आईरहेकोछ । यसैसंग सम्वन्धित औपचारिक पत्र यो ईमेलसंग पेश गरेकाछौं । 

दीगो शान्तिको अपेक्षा सहित