आज बिहानको भूईचालो लगत्तै पछिको यो तस्विर । सवैजनाको स्वस्थ्य जीवन र सुरक्षाको शुभकामना सहित शुभ विहानी ।