आरुको फल स्वादिस्ट मात्र छैन, फूल पनि अति सुन्दर छ । बसन्तको आगमनसंगै ती फूलहरुले हाम्रो मन बहलाएकोछ ।


Peach fruits are not only delicious, their blossoms are also very beautiful and let us enjoy the advent of spring.