अन्तिम ईच्छा

यो अन्तिम हो प्रिय,

दिन हो या रात होको

यो अन्यमनस्क क्षणमा

मनभरी चुम्बन गर्न देउ प्रिय

मेरो अन्तिम ईच्छा 

पूरा गरि देउ ।

(सन्दर्भः चाउचेस्कुको अन्तिम रात)