तस्बीरसंग मनका कुरा - ७

भूकम्पको प्रकोपबाट जोगिएका यी राष्ट्रिय सम्पदाहरु


-भक्तपुर