तस्बिरसँग मनका कुरा-२


भूकम्पले भक्तपुरका धेरै घरहरु मात्र होईन, न्यातपोल र दत्तात्रय मन्दिर बाहेक साना ठुला धेरै वटा मन्दिरहरु ध्वस्त पारेको  थियो ।