तस्बिर सँग मनका कुरा-१


स्याङ्जाको बाटोमा पर्ने आँधिखोला जलबिधुत आयोजनाको तस्बिर