फूललाई हेर्दा

प्रेमले हेर्दा

झाडीभित्रको फूल पनि

सुन्दर लाग्न सक्छ ।

घृणाले हेर्दा

बगैंचाको सुगन्धित फूल पनि

कुरुप लाग्न सक्छ ।

दुईवटा आँखामा

दुई फरक कोणमा

एउटै फूलको रुपरंग कति फरक फरक?