झापावाट काठमाण्डू आउंदा प्लेनवाट लिइएको काठमाण्डू को पश्चिम तर्फ घाम डुव्दै गर्दाको डांडांको तस्विर र वाग्मती नदीको तस्विर ।