वारा जिल्ला को गढिमाइ मंदिर , एक महिना सम्म चल्ने गढिमाई मेला , २०७६/८/१०