झापा को विर्तामोड को कार्यक्रम मा ,२०७६/७/७, दिपावली को शुभकामना कार्यक्रम र प्रशिक्षण, वधाइ कार्यक्रम ।