मेचि नदि पारी नेपाल सिमाना र एउटा जंगे पिलर त भारतिय सिमानामा गाभिएको रहेछ।पर देखिने घर पस्चिम को रुखहरु भएको ठाउंमा अझै त्यो सुरक्षित रहेछ।