नेपाल चिनौं

यो दक्षिण बाराहीको मन्दिर हो, जो भक्तपूरको ठीमिमा पर्दछ । यहाँ रहेको भजनमण्डलको नाम भने रामायण राखिएकोछ ।