load previous chats
naya
naya.com.np

Himal Khabar
2018-12-06T08:38:04.166Z

via app
category: society, governmental affairs
तीन सरकारबीच भुक्तानीमा कुरा नमिल्दा प्रदेश र स्थानीय सरकारमा हस्तान्तरण भइसकेका आयोजनाको निर्माण प्रभावित बनेको छ । पोखरा– काठमाडौं जोड्ने पृथ्वी राजमार्गको पोखरा– ... more
Via:
1
1

OTHER SOURCES

Login to comment
Comments
----