load previous chats
naya
naya.com.np

Purna Shova Chitrakar @purna
2018-11-08T13:45:14.905Z

जनकपुरमा एक बिवाह मण्डप रहेकोछ । बिवाह पंचमीको दिन त्यहाँ असाध्यै भीड लाग्ने गर्दछ।
1
1
Login to comment
Comments
----