load previous chats
naya
naya.com.np

Purna Shova Chitrakar @purna
2018-10-07T07:06:11.953Z

भक्तपूरको मन्दीरमा कुँदिएको यो सुन्दर कला ।
1
1
Login to comment
Comments
----