load previous chats
naya
naya.com.np

Women Development Society @wodes
2018-09-10T05:55:21.952Z

प्रत्येक मानिस, जात जाती, समूहको पहिचान उनीहरुको शीप, कला, संस्कृति, भाषा, धर्म आदिबाट हुन्छ । लमही नपा ११ देउखुरी दांगका महिलाहरुको पहिचान छ्वालीबाट बनेका यी बस्तुहरुले दिलाएकाछन् ।
Via:
2
2
Login to comment
Comments
----