नेवारीमा यो फूललाई गँजा स्वाँ भनिन्छ अर्थात घण्टी फूल । यसको बैज्ञानिक नाम वा अँग्रजी नाम के हो ?