load previous chats
naya
naya.com.np

Women Development Society @wodes
2018-08-05T07:32:57.439Z

गरेर नहुने र भनेर नबुझ्ने हुँदैन भन्ने कुरा महिलाहरुको यी शिपबाट पनि मनन गर्न सकिन्छ । बेत बाँसबाट आँखिसल्ला, धनकुटाका महिलाहरुले धेरै राम्रा बस्तुहरु उत्पादन गरेकाछन् ।
Via:
4
4
Login to comment
Comments
----