load previous chats
naya
naya.com.np

Purna Shova Chitrakar @purna
2018-06-08T14:35:02.170Z

बर्षातको पानी भए पनि समुद्रको मोती जस्ती देखिन्छु म , उतिकै सुन्दर, झलमल्ल र मनमोहक ।
2
2
Login to comment
Comments
----