load previous chats
naya
naya.com.np

Women Entrepreneurs [WE]
2017-02-27T09:21:34.328Z

मेरो नाम उर्मिला हो । सिलाई, बुनाईको यो काम मेरो पुख्र्यौली काम हो । हाम्रो परिवारको जिविका यसैमा चलेकोछ । मैले काम गर्न थालेको करीब १५ बर्ष भएकोछ ।
Via:
2
2
Login to comment
Comments
----