load previous chats
naya
naya.com.np

Women Entrepreneurs [WE]
2017-02-27T09:18:59.847Z

मेरो नाम कुन्जाङ पुटिक लामा हो । मैले यस्तो झोलाहरु बुन्ने तालिम २०६० सालमा घरेलुबाट लिएकी हुँ । यो झोला एकदमै बलियोछ । स्कूलका केटाकेटीहरुले चार पाँच बर्ष सम्म टिकाउँछन् । यो झोलाको मूल्य एक हजार पर्छ । यो व्यवसायबाट कुनै बर्ष दुई तीन लाख सम्म कमाई हुन्छ । मेरा श्रीमान, दुई छोरा र एक छोरीछन् ।
Via:
2
2
Login to comment
Comments
----