नेपालीमा लेख्नको लागि Naya Language Plugin ज्यादै उपयुक्त Plugin हो । आफ्नो वेबसाइतमा नेपालीमा लेख्न मिल्ने बनाउन यो plugin को परिक्षण गर्नुहोस । Demo at - http://deathg0d.github.io/nepali-demo/… Video Tutorial on how to install - https://youtu.be/oeYGCvryfE4 Full Tutorial at - http://naya.com.np/@developer.naya/post/…